AK 'Sloboda' Varazdin logo

Atletski klub "Sloboda" Varaždin

AK 'Sloboda' Varazdin menu

Stipendije i naknade – VAŽNA OBAVIJEST (ponovni poziv)

Objavljeno: 23. siječnja 2014

Pozivaju se atletičarke i atletičari

Mirko Mičuda

Marija Hižman

Mateja Jambrović

Bernard Gavez

Vlatka Sekirnik

Kristina Dudek

Erika Koegl

Danijela Roško

Lucija Pokos

Martina Kučina

Tin Vlahinja

David Šalamon

Ivan Novko

Kopjar Vinko

da najkasnije do 31.1.2014. u klub dostave svoje slijedeće podatke:

Ime i prezime

Točna adresa

OIB

Broj IBAN tekući račun

Broj IBAN žiro račun

Ukoliko traženi podaci ne budu dostavljeni pozvani atletičari neće moći ostvariti pravo na isplate stipendija i naknada

Dostava podataka ne podrazumijeva postojanja prava. Odluka o pravima na isplate donijet će se naknadno.

Podaci se dostavljaju na e mail adrese:

bunata.dalibor@gmail.com i

tajnistvo@ak-sloboda.hr

Predsjednik

I.Domislović

Top