AK 'Sloboda' Varazdin logo

Atletski klub "Sloboda" Varaždin

AK 'Sloboda' Varazdin menu

Podsjetnik iz povijesti-Dijana Sokač(Ištvanović) i Marina Flajšman(Cmrečki)

Objavljeno: 25. travnja 2015

Tablice svih vremena – 100 m (Ž)

Rezultat (vj.)
Mark (wind)
Atletičarka
Athlete
Rođ.
Born
Klub
Club
Mjesto
Venue
Datum
Date
11,51 (+0,5) Maja GOLUB
85
MZ Zagreb 03.06.2009
11,55 Jelica PAVLIČIĆ
54
SO Sofija 02.08.1974
11,58 Rahela MARKT
72
ZZ Biella 12.09.1998
11,67 (+2,0) Sandra PARLOV
84
KAT Slovenska Bistrica 23.05.2010
11,72 Dijana SOKAČ
57
SV Ankara 09.09.1977
11,78 (-0,2) Marina FLAJŠMAN
63
SV Beograd 02.08.1986
11,80 (+0,7) Ria RUKAVINA
81
MZ Zagreb 16.06.2004
11,83 ( 0,0) Andrea IVANČEVIĆ
84
MZ Split 24.07.2004
11,84 (+1,3) Marina BANOVIĆ
82
DZ Maribor 19.07.2006
11,92 ( 0,0) Duška SUZIĆ
67
MZ Postojna 13.07.1985
11,92 ( 0,0) Božidarka CRNČAN
79
SO Makarska 26.06.1998
11,92 (+0,6) Lucija POKOS
94
SV Pitesti 26.07.2014
Uz pomoć vjetra / Wind assisted marks:
11,46 (+3,3) Rahela MARKT
72
ZZ Split 24.07.1999

Top