AK 'Sloboda' Varazdin logo

Atletski klub "Sloboda" Varaždin

AK 'Sloboda' Varazdin menu

Petnaest najboljih od 1936.


ŽENE – 60 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. DIJANA SOKAČ 7.4 Varaždin 1975.
2. MARINA FLAJŠMAN 7.5 Kočevje 1980.
3. SNJEŽANA KIVAČ 7.6 Varaždin 1978.
4. DUŠKA LOGOŽAR 7.8 Varaždin 1974.
5. BISERKA BLAGOVIĆ 7.8 Varaždin 1974.
6. DANICA BEHIN 7.8 Varaždin 1974.
7. ZDRAVKA KOMES 7.9 Ptuj 1960.
8. BOSILJKA KOMBOL 7.9 Varaždin 1965.
9. DUBRAVKA VUČKOVIĆ 7.9 Split 1969.
10. ŠTEFICA GECI 7.9 Varaždin 1970.
11. LJUBICA BALENT 7.9 Varaždin 1969.
12. BRANKA MODRIĆ 8.0 Varaždin 1956.
13. VESNA GRAŠIĆ 8.0 Varaždin 1969.
14. NADA BAŠEK 8.0 Varaždin 1970.
15. TONKA SRNEC 8.0 Varaždin 1974.
16. VESNA KLEN 8.0 Varaždin 1974.
17. RENATA HORVAT 8.0 Varaždin 1980.

ŽENE – 100 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. DIJANA SOKAČ 11.6 Karlovac 1975.
2. MARINA FLAJŠMAN 12.1 Rijeka 1980.
3. BISERKA BLAGOVIĆ 12.5 Split 1975.
4. SNJEŽANA KIVAČ 12.5 Maribor 1978.
5. LJUBICA BALENT 12.7 Varaždin 1970.
6. DANICA BEHIN 12.7 Varaždin 1974.
7. DUŠKA LOGOŽAR 12.7 Varaždin 1975.
8. ZDRAVKA KOMES 12.8 Varaždin 1960.
9. BOSILJKA KOMBOL 12.8 Varaždin 1965.
10. RENATA HORVAT 12.8 Varaždin 1980.
11. DUBRAVKA VUČKOVIĆ 12.9 Varaždin 1969.
12. RAJKA KREBER 12.9 Maribor 1978.
13. BOSILJKA PETAK 13.0 Varaždin 1965.
14. VESNA GRAŠIĆ 13.0 Varaždin 1969.
15. ŠTEFICA GECI 13.0 Varaždin 1960.
16. VESNA KLEN 13.0 Varaždin 1973.
17. ZVJEZDANA CICAK 13.0 Varaždin 1974.
18. STANKA MLAKAR 13.0 Varaždin 1975.
19. JELENA ŠINJORI 13.0 Varaždin 1977.
20. ANICA SABOLIĆ 13.0 Varaždin 1977.

MUŠKARCI – 100 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ŽELJKO KNAPIĆ 10.58 Istambul 1978.
2. NINO MEIĆ 10.6 Osijek 1973.
3. DAMIR OREŠKI 10.8 Varaždin 1975.
4. MILIVOJ SAJKO 10.9 Maribor 1978.
5. MARIO HUZJAK 11.0 Rijeka 1980.
6. STANKO ŠEMPET 11.1 Rijeka 1980.
7. JOSIP JURAK 11.2 Zagreb 1961.
8. MARIJAN BANEK 11.2 Varaždin 1964.
9. SLOBODAN BASIĆ 11.2 Varaždin 1967.
10. ZVONKO RIHTAREC 11.2 Varaždin 1967.
11. MILIVOJ KOBAL 11.2 Varaždin 1972.
12. DRAGO VUGRINEC 11.2 Varaždin 1976.
13. VID VASILJEVIĆ 11.2 Varaždin 1980.
14. DRAGUTIN BOSORIĆ 11.3 Borovo 1949.
15. DRAGO KOZJAK 11.3 Varaždin 1974.
16. ZLATKO IVEK 11.3 Varaždin 1973.
17. ŽELJKO ZGURIĆ 11.3 Varaždin 1972.
18. MARINKO ŠIPOŠ 11.3 Varaždin 1978.

ŽENE – 200 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. DIJANA SOKAČ 24.2 Sarajevo 1977.
2. MARINA FLAJŠMAN 25.5 Ohrid 1980.
3. SNJEŽANA KIVAČ 26.2 Varaždin 1973.
4. METKA BEZJAK 26.3 Varaždin 1980.
5. MARIJA BOGOVIĆ 26.4 Varaždin 1967.
6. BISERKA BLAGOVIĆ 26.5 Varaždin 1975.
7. LJUBICA BOLENT 26.6 Varaždin 1970.
8. VESNA GRAŠIĆ 26.6 Varaždin 1970.
9. RAJKA KREBER 26.6 Maribor 1978.
10. DANICA BEHIN 26.7 Varaždin 1973.
11. TONKA SRNEC 26.8 Varaždin 1974.
12. JELENA ŠINJORI 26.8 Varaždin 1977.
13. DUŠKA LOGOŽAR 26.8 Varaždin 1975.
14. BOSILJKA PETAK 27.0 Varaždin 1965.
15. ANICA SABOLIĆ 27.0 Varaždin 1977.

MUŠKARCI – 200 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ŽELJKO KNAPIĆ 21.13 Sarajevo 1979.
2. MILIVOJ SAJKO 22.4 Maribor 1978.
3. DAMIR OREŠKI 22.5 Karlovac 1975.
4. MEIĆ NINO 22.7 Varaždin 1973.
5. STANKO ŠEMPET 22.7 Karlovac 1979.
6. MARINKO ŠIPOŠ 22.8 Varaždin 1977.
7. MARIJAN GRADEČAK 23.0 Varaždin 1975.
8. BRANKO TEŽAČKI 23.0 Rijeka 1980.
9. JOSIP JURAK 23.1 Varaždin 1961.
10. DRAGO VUGRINEC 23.1 Varaždin 1976.
11. DRAGO KOZJAK 23.2 Varaždin 1974.
12. VID VASILJEVIĆ 23.2 Varaždin 1980.
13. DRAGO BOSORIĆ 23.3 Novi Sad 1949.
14. IVAN ŠAMEC 23.3 Varaždin 1956.
15. ZVONKO BEZJAK 23.4 Varaždin 1953.
16. MARIJAN BANEK 23.4 Varaždin 1964.
17. SLOBODAN BASIĆ 23.4 Varaždin 1967.
18. BORIVOJ LUKINEC 23.4 Varaždin 1975.
19. ŽELJKO ZGURIĆ 23.4 Varaždin 1977.

ŽENE – 400 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. TONKA SRNEC 59.1 Varaždin 1974.
2. JELENA ŠINJORI 59.5 Karlovac 1977.
3. RAJKA KREBER 60.2 Zagreb 1979.
4. DANICA BEHIN 60.5 Varaždin 1973.
5. STANKA MLAKAR 60.1 Varaždin 1976.
6. SMILJA ŠPARLEK 61.0 Varaždin 1978.
7. MARIJA DOMBAJ 61.6 Varaždin 1970.
8. DIJANA SOKAČ 61.8 Varaždin 1974.
9. DANICA BAJKOVEC 62.2 Varaždin 1973.
10. METKA BEZJAK 62.5 Zagreb 1980.
11. BISERKA BLAGOVIĆ 62.6 Varaždin 1975.
12. VESNA KLEN 62.8 Varaždin 1974.
13. ANICA SABOLIĆ 62.8 Varaždin 1977.
14. SLAVICA ŠVESTAK 63.0 Varaždin 1969.
15. DINKA BERTAPELLE 63.0 Rijeka 1977.

MUŠKARCI- 400 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ŽELJKO KNAPIĆ 45.54 Atena 1979.
2. MARINKO ŠIPOŠ 49.4 Rijeka 1977.
3. DAMIR OREŠKI 49.6 Varaždin 1976.
4. MILIVOJ SAJKO 49.6 Varaždin 1977.
5. BRANKO TEŽAČKI 51.3 Zagreb 1980.
6. IVICA PAVLIČEVIĆ 51.6 Varaždin 1966.
7. MILAN DUJMOVIĆ 52.2 Varaždin 1962.
8. MLADEN MAVAR 52.2 Zagreb 1971.
9. ŽELJKO ZGURIĆ 52.4 Rijeka 1972.
10. MILAN DODIG 52.5 Zadar 1979.
11. MARIJAN KRANJC 52.6 Varaždin 1964.
12. JOSIP JURAK 52.6 Varaždin 1963.
13. DAVOR VUGLEC 52.8 Varaždin 1980.
14. MLADEN MIŠAK 52.8 Zagreb 1960.
15. IVAN ŠAMEC 53.1 Varaždin 1956.

ŽENE – 600 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. TONKA SRNEC 1:36.5 Varaždin 1974.
2. DINKA BERTAPELLE 1:40.4 Varaždin 1976.
3. MARIJA DOMBAJ 1:41.2 Varaždin 1969.
4. JASENKA CUKOVIĆ 1:41.4 Varaždin 1974.
5. JELENA ŠINJORI 1:41.4 Varaždin 1977.
6. SPOMENKA ĐUNĐUŠ 1:43.5 Varaždin 1974.
7. ANICA DUKARIĆ 1:43.6 Varaždin 1977.
8. KARMELA SURKO 1:44.0 Varaždin 1977.
9. STANKA MLAKAR 1:44.2 Zagreb 1975.
10. NOVAK MARIJA 1:44.6 Varaždin 1959.
11. BOŽENA JAGAČIĆ 1:44.6 Zagreb 1980.
12. IVANKA CIFREK 1:45.3 Varaždin 1969.
13. SLAVICA ŠVESTAK 1:45.7 Varaždin 1969.
14. FRANCISKA HABEK 1:46.0 Varaždin 1969.
15. MILENA NAKARADA 1:46.4 Varaždin 1979.

ŽENE – 800 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. TONKA SRNEC 2:20.1 Split 1974.
2. MARIJA DOMBAJ 2:21.8 Varaždin 1970.
3. JELENA ŠINJORI 2:22.8 Varaždin 1977.
4. NADA BUJAN 2:23.4 Varaždin 1970.
5. JASENKA CUKOVIĆ 2:24.2 Varaždin 1974.
6. ANICA DUKARIĆ 2:27.6 Varaždin 1980.
7. DINKA BERTAPELLE 2:27.8 Zagreb 1977.
8. SMILJA ŠPARLEK 2:27.8 Zadar 1979.
9. BOŽENA JAGAČIĆ 2:28.2 Karlovac 1980.
10. STANKA MLAKAR 2:28.8 Varaždin 1974.
11. SPOMENKA ĐUNĐUŠ 2:29.0 Varaždin 1974.
12. DARINKA DROŽĐEK 2:28.4 Varaždin 1974.
13. IVANKA CIFREK 2:30.2 Varaždin 1970.
14. SLAVICA ŠVESTAK 2:30.4 Varaždin 1969.
15. BERNARDA HEHET 2:31.0 Rijeka 1977.

MUŠKARCI – 800 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. IVAN PAVLIČEVIĆ 1:52.0 Košice 1966.
2. MARINKO ŠIPOŠ 1:55.2 Karlovac 1976.
3. IVAN KRAŠEK 1:57.2 Karlovac 1976.
4. MLADEN MAVAR 1:58.2 Varaždin 1962.
5. IVICA DOMISLOVIĆ 1:58.3 Rijeka 1980.
6. ARTUR TAKAČ 1:58.6 ? ?
7. ŽELJKO KNAPIĆ 1:58.6 Varaždin 1976.
8. BRANKO FURJAN 1:59.4 Varaždin 1963.
9. MILIVOJ SAJKO 1:59.5 Varaždin 1977.
10. BRANKO KELAVA 2:00.4 Varaždin 1969.
11. VLADO LUKAČ 2:01.2 Varaždin 1962.
12. CRNKOVIĆ JOSIP 2:01.2 Varaždin 1978.
13. DRAGO BRANILOVIĆ 2:02.0 Varaždin 1978.
14. MILAN DUJMOVIĆ 2:02.6 Varaždin 1962.
15. KRUNOSLAV BENČIĆ 2:02.6 Varaždin 1965.

MUŠKARCI – 1000 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. IVAN PAVLIČEVIĆ 2:26.2 Varaždin 1966.
2. IVAN KRAŠEK 2:31.7 Zagreb 1976.
3. IVICA DOMISLOVIĆ 2:32.0 Split 1980.
4. MLADEN MAVAR 2:35.2 Zagreb 1962.
5. MARINKO ŠIPOŠ 2:35.2 Varaždin 1978.
6. BRANKO FURJAN 2:38.8 Čakovec 1964.
7. VELIMIR HRUPAČKI 2:38.9 Zagreb 1961.
8. JOSIP CRNKOVIĆ 2:39.8 Varaždin 1978.
9. ANDRIJA KOS 2:40.8 Zagreb 1970.
10. ŽELJKO KNAPIĆ 2:41.4 Varaždin 1976.
11. KRUNOSLAV BENČIĆ 2:42.0 Čakovec 1964.
12. ZDRAVKO SMRTIĆ 2:42.0 Varaždin 1978.
13. DANIJEL MIHALIĆ 2:42.4 Varaždin 1980.
14. STJEPAN HORVAT 2:42.4 Varaždin 1970.
15. IVICA MIKULČIĆ 2:43.1 Zagreb 1974.

ŽENE – 1500 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. JASENKA CUKOVIĆ 5:11.5 Varaždin 1974.
2. ANICA DUKARIĆ 5:12.28 Zagreb 1980.
3. BERNARDA HEHET 5:20.8 Zagreb 1977.
4. MARIJA ŽIHER 5:26.6 Varaždin 1978.
5. BRAŽENKA LESKOVAR 5:37.2 Varaždin 1980.
6. SNJEŽANA KANIŠKI 5:38.0 Varaždin 1977.
7. MARIJA CIFREK 5:41.2 Varaždin 1977.
8. MIRA PRELOŽNJAK 5:41.5 Varaždin 1977.
9. DARINKA DROŽĐEK 5:31.4 Varaždin 1974.
10. STANKA MLAKAR 5:32.0 Varaždin 1974.

MUŠKARCI – 1500 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. IVICA PAVLIČEVIĆ 3:47.2 Sarajevo 1966.
2. IVICA DOMISLOVIĆ 4:01.3 Zagreb 1980.
3. IVAN KRAŠEK 4.02.0 Varaždin 1976.
4. MLADEN MAVAR 4:02.5 Zagreb 1971.
5. ARTUR TAKAČ 4:02.8 ? 1939.
6. RADOVAN KIRIN 4:07.6 Varaždin 1954.
7. JOSIP PETROVIĆ 4:09.2 Varaždin 1948.
8. MARINKO ŠIPOŠ 4:09.6 Varaždin 1978.
9. BRANKO KELAVA 4:10.3 Varaždin 1970.
10. MIROSLAV MIKULČIĆ 4:12.5 Varaždin 1976.
11. ZDRAVKO SMRTIĆ 4:12.7 Karlovac 1980.
12. BRANKO FURJAN 4:12.8 Varaždin 1975.
13. ILIJA FRNTIĆ 4:13.3 Zagreb 1975.
14. STJEPAN HORVAT 4:14.2 Zagreb 1970.
15. ANDRIJA KOS 4:15.8 Varaždin 1970.

ŽENE – 3000 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ANICA DUKARIĆ 12:05.0 Zagreb 1978.
2. BERNARDA HEHET 12:10.0 Varaždin 1978.
3. SMILJA ŠPARLEK 12:33.4 Varaždin 1978.

MUŠKARCI – 3000 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. IVICA PAVLIČEVIĆ 8:16.4 Zagreb 1966.
2. STJEPAN HORVAT 8:36.6 N. Gorica 1976.
3. IVICA KRAŠEK 8:38.2 Zagreb 1976.
4. MLADEN MAVAR 8:43.4 Zagreb 1973.
5. MLADEN MIKULČIĆ 8:54.6 Zagreb 1977.
6. IVICA DOMISLOVIĆ 8:56.5 Zagreb 1979.
7. ZDRAVKO SMRTIĆ 8:57.6 Rijeka 1976.
8. DANIJEL MIHALIĆ 9:04.2 Zagreb 1980.
9. BRANKO FURJAN 9:18.0 Varaždin 1964.
10. ZVONKO HORVATIĆ 9:21.2 Varaždin 1979.
11. DRAGO ŠPANIĆ 9:24.0 Varaždin 1978.
12. JOSIP VARGA 9:26.3 Zagreb 1961.
13. IVAN DUGI 9:27.0 Varaždin 1963.
14. ANDRIJA TROJKO 9:28.6 Varaždin 1965.
15. MARIJAN OSREDEK 9:34.2 Varaždin 1964.

ŽENE – 5000 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. BERNARDA HEHET 23:26.0 Varaždin 1977.

MUŠKARCI – 5000 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. MLADEN MAVAR 14:42.6 Zagreb 1976.
2. IVICA PAVLIČEVIĆ 14:52.6 Maribor 1965.
3. STJEPAN HORVAT 15:12.4 Varaždin 1976.
4. MLADEN MIKULČIĆ 15:25.0 Zagreb 1977.
5. IVICA DOMISLOVIĆ 15:42.0 Zagreb 1980.
6. DANIJEL MIHALIĆ 15:43.0 Karlovac 1980.
7. BRANKO FURJAN 15:46.0 Varaždin 1976.
8. ILIJA FRNTIĆ 15:47.2 Varaždin 1976.
9. MARIJAN CAFUK 16:01.0 Varaždin 1976.
10. JOSIP PETROVIĆ 16:18.0 Varaždin 1950.
11. ZDRAVKO SMRTIĆ 16:18.0 Varaždin 1978.
12. BOŽIDAR KLIČEK 16:10.4 Varaždin 1976.
13. IVAN ANTONČIĆ 16:20.8 Varaždin 1969.
14. ZVONKO HORVATIĆ 16:21.2 Varaždin 1978.
15. JOSIP LIPOVAC 16:28.7 Zadar 1978.

MUŠKARCI – 10000 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. MLADEN MAVAR 30:44.6 Zagreb 1977.
2. STJEPAN HORVAT 31:21.4 Varaždin 1976.
3. BRANKO FURJAN 32:58.4 Varaždin 1976.
4. IVICA MILETIĆ 33:02.6 Zagreb 1978.
5. IVICA DOMISLOVIĆ 33:11.0 Varaždin 1980.
6. ZDRAVKO SMRTIĆ 33:55.0 Varaždin 1978.
7. DRAGO ŠPANIĆ 34:04.0 Varaždin 1978.
8. IVAN HORVAT 34:09.6 Zagreb 1978.
9. PETAR FAJFARIĆ 34:16.2 Zagreb 1978.
10. ZVONKO FILIPOVIĆ 34:17.8 Zagreb 1978.
11. ILIJA FRNTIĆ 34:10.2 Varaždin 1976.
12. DANIJEL MIHALIĆ 34:25.2 Varaždin 1980.
13. MLADEN BUBANKO 34:41.7 Zagreb 1980.
14. MIROSLAV MIKULČIĆ 34:57.0 Varaždin 1978.
15. MARIJAN CAFUK 34:26.2 Varaždin 1976.

ŽENE – 80 metara prepone

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. BOSILJKA ŠEB 12.2 Maribor 1950.
2. DOMINIKA BURGER 12.4 Varaždin 1960.
3. BOSILJKA PETAK 12.4 Varaždin 1965.
4. DUŠKA LOGOŽAR 12.4 Varaždin 1973.
5. MARIJA ORLOVIĆ 12.8 Varaždin 1961.
6. KARMEN TRIBUSSON 12.8 Varaždin 1954.
7. SMILJKA ŽABČIĆ 13.4 Varaždin 1962.
8. NADA SKERBIĆ 13.4 Varaždin 1953.
9. DIJANA KELNERIĆ 13.4 Varaždin 1974.
10. DUBRAVKA VUČKOVIĆ 13.5 Split 1968.
11. ZDENKA IPŠA 13.7 Zagreb 1960.
12. ĐURĐA BOROVEC 13.7 Varaždin 1959.
13. VESNA GRAŠIĆ 13.8 Varaždin 1967.
14. RENATA PAPEC 13.8 Varaždin 1978.
15. MARIJA KOLMAN 13.9 Varaždin 1970.

ŽENE – 100 metara prepone

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. DUŠKA LOGOŽAR 15.5 Križevci 1975.
2. RENATA PAPEC 15.6 Varaždin 1980.
3. DANICA BEHIN 16.6 Varaždin 1973.
4. VESNA GRAŠIĆ 17.0 Varaždin 1970.
5. BISERKA BLAGOVIĆ 17.0 Varaždin 1976.
6. DUBRAVKA VUČKOVIĆ 17.4 Varaždin 1969.
7. BOJANA NOVAK 17.1 Varaždin 1980.
8. MARIJANA MIHALINEC 17.4 Varaždin 1976.
9. STANKA MLAKAR 17.4 Varaždin 1976.
10. MARINA FLAJŠMAN 17.5 Varaždin 1980.
11. BOSILJKA PETAK 17.8 Varaždin 1974.
12. DIJANA KELNERIĆ 17.8 Varaždin 1974.
13. FRANCISKA HABEK 18.0 Varaždin 1970.
14. NEVENKA MIŠĆIN 18.2 Varaždin 1959.
15. KATICA REMAR 18.2 Varaždin 1972.

MUŠKARCI – 110 metara prepone

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. EDUARD ROŠKAR 15.8 Zagreb 1977.
2. ROBERT LOGOŽAR 15.9 Varaždin 1980.
3. VLADO ĐURIĆ 16.1 Maribor 1958.
4. PREDRAG GRIMS 16.4 Varaždin 1953.
5. ŽELJKO ZGURIĆ 16.5 Varaždin 1978.
6. ZLATKO BEZJAK 16.5 Varaždin 1968.
7. ŽARKO VUČKOVIĆ 16.6 Varaždin 1965.
8. BRANKO TEŽAČKI 16.6 Split 1980.
9. MILIVOJ SAJKO 16.7 Varaždin 1978.
10. ANTE ĐURIĆ 16.8 Varaždin 1956.
11. BERISLAV VUČKOVIĆ 16.8 Varaždin 1969.
12. MILIVOJ KOBAL 1.68 Varaždin 1969.
13. KREŠIMIR FIŠER 16.9 Zagreb 1964.
14. DRAŽEN OŽEG 17.0 Beograd 1954.
15. TOMISLAV ŠIMUNIĆ 17.6 Varaždin 1970.
16. BRANKO VITEZ 17.8 Varaždin 1970.
17. STJEPAN NOVOSELEC 17.8 Varaždin 1977.

ŽENE – 400 metara prepone

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. KARLEMA SURKO 72.6 Varaždin 1980.
2. BOJANA NOVAK 73.2 Varaždin 1980.
3. RAJKA KREBER 73.6 Varaždin 1980.
4. JASNA TEŽAČKI 78.4 Varaždin 1978.
5. JOSIPA CAFUK 80.1 Varaždin 1978.
6. MARIJA POSAVEC 81.2 Varaždin 1978.

MUŠKARCI – 400 metara prepone

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. MILIVOJ SAJKO 56.3 Sarajevo 1977.
2. MARINKO ŠIPOŠ 57.8 Varaždin 1976.
3. BRANKO TEŽAČKI 58.1 Karlovac 1980.
4. DAVOR VUGLEC 58.8 Karlovac 1980.
5. ROMEO MAKAJ 59.1 Varaždin 1979.
6. ŽELJKO ZGURIĆ 59.4 Varaždin 1978
7. BORIVOJ LUKINEC 59.6 Varaždin 1975.
8. IVICA PAVLIČEVIĆ 59.8 Varaždin 1965.
9. DRAŽEN OŽEG 59.9 Beograd 1954.
10. BRANKO KELAVA 60.2 Varaždin 1972.
11. MARIJAN GRADEČAK 60.8 Varaždin 1974.
12. BRANKO ŽIGUN 60.9 Zagreb 1959.
13. RADOMIR OBADIĆ 61.9 Zagreb 1961.
14. ČEDOMIL OŽEG 62.0 Maribor 1952.
15. KAZIMIR SARDELIĆ 62.2 Varaždin 1967.

MUŠKARCI – 10 km hodanje

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ŽARKO DARAPI 54:14.3 Split 1975.
2. MILIVOJ KOS 54:21.6 Rijeka 1973.
3. SAŠA SAVIĆ 55:00.6 Zagreb 1970.
4. ZVONKO HORVATIĆ 56:22.0 Rijeka 1979.
5. JOSIP BUNTA 56:24.0 Varaždin 1979.
6. BRANKO FURJAN 57:06.0 Osijek 1973.
7. DANIJEL MIHALIĆ 57:14.0 Varaždin 1979.
8. STJEPAN ISTER 58:30.0 Varaždin 1974.
9. STJEPAN KOS 58:32.2 Varaždin 1974.
10. ILIJA FRNTIĆ 59:24.0 Varaždin 1975.
11. MARIJAN CAFUK 59:32.2 Varaždin 1975.
12. JOSIP LACKOVIĆ 60:12.0 Varaždin 1980.
13. ZLATKO MEHUN 60:12.0 Varaždin 1976.
14. DRAGO HORVAT 60:13.4 Varaždin 1980.
15. SLAVKO SKLEPIĆ 60:14.4 Varaždin 1972.

MUŠKARCI – maraton (42195 metara)

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. MLADEN MAVAR 2:23.54 Vrnjačka Banja 1977.
2. SANDRO SELMAN 2:40.25 Varaždin 1980.
3. IVAN LIPOVAC 2:42.32 München 1978.
4. IVICA MILETIĆ 2:48.25 Donja Stubica 1980.
5. IVAN HORVAT 2:48.32 Varaždin 1976.
6. PETAR FAJFARIĆ 2:48.53 München 1969.
7. ILIJA FRNTIĆ 2:52.57 Celje 1980.
8. ŽELJKO NIKOLIĆ 2:53.08 München 1976.
9. MARIJAN CAFUK 2:53.51 Varaždin 1976.
10. JADRANKO KEREKOVIĆ 3:00.32 Donja Stubica 1980.
11. STJEPAN ĐURASEK 3:01.03 München 1974.
12. ZVONKO FILIPOVIĆ 3:01.28 Varaždin 1974.
13. MLADEN BUBANKO 3:03.17 Donja Stubica 1970.
14. SLAVKO STOKRANJEC 3:07.38 Varaždin 1959.
15. BRANKO FURJAN 3:07.51 Kragujevac 1972.

ŽENE – Skok u vis

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. RENATA PAPEC 160 Zagreb 1980.
2. MARINA FLAJŠMAN 153 Zagreb 1980.
3. DUŠKA LOGOŽAR 152 Rijeka 1973.
4. IRENA DOMJAN 151 Varaždin 1975.
5. SPOMENKA KOS 151 Varaždin 1980.
6. BOŽENA LUKAČ 150 Beograd 1965.
7. SPOMENKA RAČKI 150 Ljubljana 1975.
8. BOJANA NOVAK 150 Maribor 1980.
9. FRANCISKA SEP 148 Varaždin 1973.
10. VIKTORIJA TRIBUSSON 146 Varaždin 1954.
11. MAJA AUGUŠTANEC 146 Varaždin 1979.
12. ĐURĐA BOROVEC 145 Varaždin 1953.
13. MIRJANA GEBER 145 Varaždin 1973.
14. KATICA GRGEC 145 Varaždin 1973.
15. SNJEŽANA ŠKRLEC 145 Varaždin 1980.

MUŠKARCI – Skok u vis

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. STJEPAN NOVOSELEC 200 Rijeka 1979.
2. BRANKO TEŽAČKI 192 Rijeka 1980.
3. EDUARD ROŠKAR 191 Zagreb 1978.
4. ŽELJKO ŠOBOT 190 Zagreb 1967.
5. DRAŽEN COPAN 190 Karlovac 1980.
6. RAJKO MODRIĆ 186 Varaždin 1980.
7. IVICA OBROVAC 186 Varaždin 1980.
8. IVAN VUČKOVIĆ 185 Osijek 1963.
9. NENAD BODROŽA 185 Zagreb 1967.
10. FRANJO ŠULAK 181 Varaždin 1962.
11. ZLATKO KOBAL 181 Varaždin 1972.
12. IVAN TOMLJENOVIĆ 181 Varaždin 1972.
13. VLADO BEATOVIĆ 181 Varaždin 1978.
14. ZLATKO SENEČIĆ 181 Varaždin 1978.
15. ZLATKO BEZJAK 180 Varaždin 1965.

ŽENE – Skok u dalj

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ZDRAVKA KOMES 5.47 Celje 1961.
2. DIJANA SOKAČ 5.38 Varaždin 1975.
3. DOMINIKA BURGER 5.36 Ljubljana 1959.
4. BOJANA NOVAK 5.33 Zadar 1979.
5. BOSILJKA ŠEB 5.32 Zagreb 1951.
6. DUŠKA LOGOŽAR 5.32 Varaždin 1973.
7. MARIJA BOGOVIĆ 5.26 Varaždin 1967.
8. MARINA FLAJŠMAN 5.19 Zagreb 1980.
9. DANICA BEHIN 5.18 Varaždin 1974.
10. GORDANA BOROVEC 5.18 Varaždin 1975.
11. SNJEŽANA LIPŠA 5.18 Zadar 1979.
12. ZVJEZDANA CICAK 5.16 Split 1976.
13. VESNA GRAŠIĆ 5.13 Varaždin 1969.
14. BISERKA BLAGOVIĆ 5.12 Varaždin 1975.
15. MAJA AUGUŠTANEC 5.06 Varaždin 1979.

MUŠKARCI – Skok u dalj

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. NINO MEIĆ 6.79 Rijeka 1972
2. PETAR KORICA 6.78 Varaždin 1963.
3. MARIO HUZJAK 6.77 Varaždin 1980.
4. ŽELJKO KNAPIĆ 6.76 Varaždin 1976.
5. ROBERT LOGOŽAR 6.66 Zadar 1979.
6. MILIVOJ KOBAL 6.64 Varaždin 1970.
7. VIKTOR POCEDULIĆ 6.59 Zagreb 1949.
8. VLADO ĐURIĆ 6.55 Varaždin 1960.
9. JOSIP GAŠPARAC 6.55 Varaždin 1963.
10. RADOMIR OBADIĆ 6.54 Varaždin 1961.
11. BRANKO VITEZ 6.50 Varaždin 1970.
12. MARIJAN BANEK 6.49 Varaždin 1963.
13. ŽELJKO ZGURIĆ 6.48 Varaždin 1973.
14. BRANKO TEŽAČKI 6.48 Split 1980.
15. DRAGO KOZJAK 6.42 Varaždin 1970.

MUŠKARCI – Skok s motkom

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. KREŠO FIŠEK 3.75 Varaždin 1964.
2. BORIS DOŠEK 3.75 Varaždin 1966.
3. JOSIP GAŠPARAC 3.65 Varaždin 1963.
4. ZLATKO BEZJAK 3.65 Varaždin 1968.
5. ZDENKO PRIVŠEK 3.60 Zagreb 1974.
6. JURAJ BOSAK 3.50 Varaždin 1959.
7. DRAŽEN OŽEG 3.41 Varaždin 1954.
8. STJEPAN NOVOSELEC 3.41 Varaždin 1980.
9. SAVO VOJNOVIĆ 3.40 Varaždin 1964.
10. BRANKO TEŽAČKI 3.31 Varaždin 1980.
11. JOSIP PETROVIĆ 3.30 Varaždin 1950.
12. BRANKO PETRINA 3.20 Varaždin 1946.
13. NEVESIN MAVAR 3.20 Varaždin 1958.
14. MLADEN VUCKOVIĆ 3.20 Varaždin 1965.
15. EDUARD ROŠKAR 3.15 Varaždin 1978.

MUŠKARCI – Troskok

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ŽELJKO ŠOBOT 13.65 Zagreb 1968.
2. ŽELJKO ZGURIĆ 13.59 Varaždin 1973.
3. BRANKO MIŠELIĆ 13.52 Zagreb 1967.
4. ŽELJKO KNAPIĆ 13.46 Varaždin 1976.
5. IVAN VUČKOVIĆ 13.41 Varaždin 1963.
6. IVAN VUJEC 13.45 Split 1974.
7. MILIVOJ KOBAL 13.32 Varaždin 1972.
8. BRANKO TEŽAČKI 13.26 N. Gorica 1979.
9. RADOMIR OBADIĆ 13.22 Varaždin 1961.
10. JOSIP GAŠPARAC 13.18 Varaždin 1963.
11. NINO MEIĆ 13.42 Varaždin 1973.
12. BRANKO VITEZ 13.21 Varaždin 1973.
13. NENAD BODROŽA 13.20 Varaždin 1968.
14. PETAR KORICA 13.46 Sisak 1964.
15. ZLATKO BEZJAK 13.12 Varaždin 1967.

ŽENE – Bacanje kugle

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ZLATANA LUKIĆ 13.54 Varaždin 1978.
2. JASENKA VLAHOVIĆ 13.22 Celje 1968.
3. ĐURĐA BOROVEC 12.46 Varaždin 1955.
4. VERA STILINOVIĆ 12.35 Varaždin 1962.
5. MATILDA ORSAG 12.31 Karlovac 1965.
6. BOSILJKA BERTA 11.22 Varaždin 1957.
7. ZDRAVKA BOROVEC 10.93 Varaždin 1956.
8. DARINKA ŠKRILEC 10.76 Zagreb 1968.
9. LJERKA GEBER 10.64 Varaždin 1973.
10. EVA MORANDINI 10.56 Varaždin 1969.
11. BOŽENA GOGER 10.42 Varaždin 1970.
12. VESNA CEGLEC 10.46 Ljubljana 1975.
13. VERA KOREN 10.25 Zadar 1979.
14. NADA SEREC 10.28 Varaždin 1975.
15. SILVA MLADIŠIĆ 10.22 Varaždin 1968.
16. MIRA KANIŽAJ 10.17 Varaždin 1960.

MUŠKARCI – Bacanje kugle

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. DANE KRNETA 15.12 Varaždin 1975.
2. ZLATKO BEZJAK 14.55 Varaždin 1968.
3. DAMIR ČREPINKO 14.06 Varaždin 1979.
4. DARKO BUBANIĆ 13.81 Varaždin 1979.
5. VLADO PRSTEC 13.65 Varaždin 1965.
6. ZVONKO BEZJAK 13.15 Zalaegerseg 1967.
7. ZLATKO JAJETIĆ 13.06 Varaždin 1968.
8. ZDENKO MATIJAŠEC 12.88 Varaždin 1970.
9. BRANKO TODOROVIĆ 12.86 Varaždin 1978.
10. BOŽIDAR BOROVEC 12.52 Varaždin 1956.
11. NIKOLA SIBER 12.43 Varaždin 1964.
12. ČEDO IVANČEVIĆ 12.38 Varaždin 1970.
13. EUGEN FRANJKOVIĆ 12.32 Varaždin 1946.
14. DARKO ŠIPOŠ 12.08 Varaždin 1968.
15. SLAVKO HAJDINJAK 11.96 Varaždin 1978.

ŽENE – Bacanje diska

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ĐURĐA BOROVEC 46.25 Zagreb 1956.
2. JASENKA VLAHOVIĆ 42.08 Zemun 1969.
3. MATILDA ORSAG 39.08 Varaždin 1965.
4. ZDRAVKA BOROVEC 38.30 Varaždin 1956.
5. MIRA KANIŽAJ 38.10 Varaždin 1960.
6. VERA STILINOVIĆ 37.98 Čakovec 1963.
7. BOŽENA LUKAČ 37.41 Varaždin 1967.
8. ZLATANA LUKIĆ 37.28 Osijek 1979.
9. LJERKA GEBER 34.24 Varaždin 1973.
10. BOSILJKA BERTA 33.86 Varaždin 1957.
11. EVA MORANDINI 32.56 Varaždin 1968.
12. JADRANKA ŠAŠKO 31.14 Varaždin 1973.
13. ZLATA NJEGOVEC 30.65 Varaždin 1963.
14. BLAŽENKA MUBRIN 30.80 Varaždin 1965.

MUŠKARCI – Bacanje diska

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ZLATKO BEZJAK 45.22 Varaždin 1963.
2. DANE KRNETA 45.10 Varaždin 1975
3. DARKO BUBANIĆ 42.00 Zagreb 1979.
4. MARIJAN BOROVEC 41.16 Varaždin 1956.
5. STJEPAN NOVOSELEC 40.88 Varaždin 1980.
6. BOŽIDAR BOROVEC 40.06 Varaždin 1960.
7. MLADEN RIBIĆ 39.43 Varaždin 1950.
8. SLAVKO HAJDINJAK 39.28 Varaždin 1978.
9. DAMIR ČREPINKO 38.68 Varaždin 1980.
10. BRANKO TODOROVIĆ 38.68 Varaždin 1980.
11. ZDENNKO MATIJAŠEC 38.59 Varaždin 1967.
12. PETAR KORICA 37.86 Varaždin 1965.
13. IVICA KOLAR 37.82 Varaždin 1967.
14. ZVONKO BEZJAK 37.78 Varaždin 1954.
15. STJEPAN BENC 35.86 Varaždin 1976.

ŽENE – Bacanje Koplja

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. MIRA KANIŽAJ 43.43 Osijek 1961.
2. BLAŽENKA MUBRIN 41.36 Varaždin 1966.
3. JASENKA VLAHOVIĆ 40.08 Varaždin 1969.
4. GABRICA POSAVEC 39.64 Varaždin 1960.
5. LJUBICA VRBANČIĆ 39.46 Varaždin 1973.
6. BOŽENA VRTAR 38.86 Varaždin 1972.
7. BOSILJKA PETAK 38.16 Varaždin 1966.
8. ZLATANA LUKIĆ 38.08 Varaždin 1974.
9. BOŽENA LUKAČ 36.68 Varaždin 1965.
10. BISERKA BLAGOVIĆ 36.14 Varaždin 1975.
11. JADRANKA ŠAŠKO 33.60 Varaždin 1975.
12. VERA KOREN 32.90 Varaždin 1980.
13. ĐURĐA BOROVEC 32.74 München 1953.
14. SJEŽANA MITEVSKI 32.74 Varaždin 1980.
15. SLAVKA BARJAKTAREVIĆ 32.45 Varaždin 1960.

MUŠKARCI- Bacanje Koplja

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ZLATKO BEZJAK 69.40 Varaždin 1968.
2. KRUNOSLAV POPOVIĆ 63.50 Varaždin 1967.
3. RUDOLF MARKUŠIĆ 59.83 Zagreb 1938.
4. ZDENKO MAJERIĆ 58.98 Rijeka 1980.
5. STJEPAN NOVOSELEC 57.88 Varaždin 1980.
6. PETAR KORICA 55.21 Varaždin 1963.
7. ZLATKO JAJETIĆ 53.50 Varaždin 1968.
8. ANTE ĐURIĆ 52.53 Varaždin 1969.
9. ZLATKO SVALINA 52.11 Varaždin 1967.
10. SLAVKO KOVAČIĆ 51.10 Čakovec 1971.
11. DRAGO TUMPIĆ 50.52 Varaždin 1967.
12. IVICA NOVAK 50.50 Varaždin 1960
13. MLADEN TURKOVIĆ 50.14 Varaždin 1969.
14. FRANJO POKRAJČIĆ 50.06 Varaždin 1974.
15. BRANKO TEŽAČKI 49.70 Varaždin 1979.

MUŠKARCI – Bacanje Kladiva

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ZVONKO BEZJAK 50.62 Varaždin 1978.
2. DAMIR ČREPINKO 44.46 Varaždin 1973.
3. IVAN MARTINČEVIĆ 44.25 Varaždin 1956.
4. EUGEN FRANJKOVIĆ 42.56 Varaždin 1949.
5. ZVONKO TURK 41.96 Zagreb 1978.
6. ZLATKO BEZJAK 41.36 Varaždin 1968.
7. VLADO PRSTEC 41.16 Varaždin 1972.
8. ŽELJKO PRSTEC 40.77 Varaždin 1969.
9. DANE KRNETA 39.46 Varaždin 1976.
10. NIKOLA SIBER 38.80 Varaždin 1970.
11. MIROSLAV ŠTUHEC 38.66 Varaždin 1970.
12. ZLATKO PAP 38.60 Varaždin 1978.
13. MILORAD BOJANIĆ 38.40 Varaždin 1956.
14. BRANKO TODOROVIĆ 38.04 Varaždin 1977.
15. JOSIP HORVAT 36.86 Varaždin 1980.

MUŠKARCI – Desetoboj

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. ZLATKO BEZJAK 6500 (11.9, 6.35, 14.32, 180, 57.4, 16.5, 43.60, 3.65, 58.92, 5:10.4) Varaždin 1969.
2. ŽELJKO KNAPIĆ 6262 (10.8, 6.42, 11.88, 171, 48.4, 17.8, 33.20, 250, 42.64, 4:28.2) Varaždin 1978.
3. BRANKO TEŽAČKI 6258 (11.6, 6.48, 9.82, 192, 51.8, 16.6, 33.38, 3.20, 44.92, 4:39.5) Split 1980.
4. DARKO BUBANIĆ 5777 Varaždin 1978.
5. ŽELJKO ZGURIĆ 5703 Varaždin 1977.
6. STJEPAN NOVOSELEC 5608 Rijeka 1977.
7. MILIVOJ SAJKO 5533 Varaždin 1977.
8. EDUARD ROŠKAR 5519 Varaždin 1977.
9. DRAŽEN OŽEG 5464 Beograd 1954.
10. MARINKO ŠIPOŠ 5412 Varaždin 1977.
11. ROMEO MAKAJ 5040 Varaždin 1977.
12. VLADO ĐURIĆ 4722 Varaždin 1953.
13. ROBERT LOGOŽAR 4716 Varaždin 1979.
14. DAMIR ČREPINKO 4630 Varaždin 1979.
15. ŽELJKO JAGEC 4613 Varaždin 1978.

ŽENE – Štafeta 4 x 60 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. SLOBODA (Geci, Balent, Bašek, Sokač) 30.8 Varaždin 1970.
2. SLOBODA (Komes, Burger, Posavec, Horvat) 31.0 Varaždin 1959.
3. SLOBODA (Geci, Grašić, Balent, Vučković) 31.2 Zagreb 1969.
4. SLOBODA (Vučković, Vlahović, Grašić, Petak) 31.8 Zagreb 1967.
5. SLOBODA (Geci, Jagačić, Logožar, Sokač) 31.9 Pula 1971.
6. SLOBODA (Mubrin, Ipša, Petak, Kombol) 32.2 Zagreb 1965.
7. SLOBODA (Jurčec, Ladašić, Vlahović, Dombaj) 32.4 Varaždin 1969.

ŽENE – Štafeta 4 x 100 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. SLOBODA (Behin, Blagović, Logožar, Sokač) 50.1 Zagreb 1975.
2. SLOBODA (Kreber, Kivač, Šinjori. Sokač) 50.2 Varaždin 1977.
3. SLOBODA (Logožar, Flajšman, Horvat, Bezjak) 50.6 Karlovac 1980.
4. SLOBODA (Geci, Grašić, Balent, Vučković) 51.2 Varaždin 1969.
5. SLOBODA (Srnec, Borovec, Blagović, Behin) 51.2 Osijek 1974.
6. SLOBODA (Srnec, Bašek, Behin, Sokač) 51.4 Varaždin 1971.
7. SLOBODA (Kreber, Kivač, Flajšman, Novak) 51.5 Zagreb 1978.
8. SLOBODA (Geci, Balent, Bašek, Sokač) 51.6 Varaždin 1970.
9. SLOBODA (Kreber, Kivač, Lipša, Novak) 51.7 Zadar 1979.
10. SLOBODA (Sabolić, Logožar, Blagović, Sokač) 50.6 Varaždin 1976.

MUŠKARCI – Štafeta 4 x 100 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. SLOBODA (Meić, Zgurić, Sajko, Knapić) 42.6 Karlovac 1976.
2. SLOBODA (Zgurić, Sajko, Šipoš, Knapić) 42.6 Osijek 1977.
3. SLOBODA (Meić, Gradaček, Oreški, Knapić) 42.8 Zagreb 1975.
4. SLOBODA (Šempet, Sajko, Šipoš, Knapić) 43.3 Varaždin 1978.
5. SLOBODA (juniori: Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) 43.3 Zenica 1975.
6. SLOBODA (Sajko, Meić, Gradečak, Knapić) 44.0 Zagreb 1974.
7. SLOBODA (Vuglec, Šempet, Težački, Huzjak) 44.0 Zagreb 1980.
8. SLOBODA (Zgurić, Šempet, Šipoš, Knapić) 44.2 Varaždin 1979.
9. SLOBODA (Zgurić, Kobal, Kozjak, Meić) 45.2 Varaždin 1972.
10. SLOBODA (Molčić, Vitez, Kozjak, Meić) 45.5 Rijeka 1970.

ŽENE – Štafeta 4 x 400 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. SLOBODA (Surko, Bertapelle, Mlakar, Srnec) 4:12.0 Varaždin 1976.
2. SLOBODA (Surko, Bertapelle, Sabolić, Šinjori) 4:12.2 Varaždin 1977.
3. SLOBODA (Surko, Kreber, Dukarić, Šparlek) 4:14.2 Varaždin 1979.
4. SLOBODA (Đunđuš, Blagović, Behin, Srnec) 4:15.2 Zagreb 1974.
5. SLOBODA (Kreber, Šinjori, Surko, Šparlek) 4:16.2 Varaždin 1978.

MUŠKARCI – Štafeta 4 x 400 metara

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. SLOBODA (Sajko, Zgurić, Šipoš, Knapić) 3:18.1 Beograd 1978.
2. SLOBODA (Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) 3:19.9 Zagreb 1977.
3. SLOBODA (Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) 3:20.4 Karlovac 1976.
4. SLOBODA (Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) 3:22.8 Zagreb 1975.
5. SLOBODA (m. juniori: Jagec, Makaj, Šipoš, Oreški) 3:28.2 Varaždin 1975.
6. SLOBODA (Težački, Šipoš, Dodig, Knapić) 3:27.4 Varaždin 1979.
7. SLOBODA (Težački, Vuglec, Šipoš, Šempet) 3:30.2 Varaždin 1980.
8. SLOBODA (juniori: Vuglec, Težački, Šempet, Domislović) 3:34.0 Rijeka 1980.

ŽENE – Petoboj (novi)

 R.b. Ime i prezime Rezultat Mjesto Godina
1. BOJANA NOVAK 2.851 Varaždin 1978.
2. DUŠKA LOGOŽAR 2.837 Varaždin 1977.
3. RENATA PAPEC 2.821 Varaždin 1979.
4. JELENA ŠINJORI 2.776 Varaždin 1978.
5. MARINA FLAJŠMAN 2.745 Rijeka 1980.
6. SMILJA ŠPARLEK 2.526 Varaždin 1979.
7. DINKA BERTAPELLE 2.487 Varaždin 1977.
8. KARMELA SURKO 2.476 Varaždin 1977.
9. NADA GORUPIĆ 2.442 Varaždin 1977.
10. RAJKA KREBER 2.410 Varaždin 1979.
11. BERNARDA HEHET 2.401 Varaždin 1977.

Top