AK 'Sloboda' Varazdin logo

Atletski klub "Sloboda" Varaždin

AK 'Sloboda' Varazdin menu

Nagrade

Objavljeno: 22. ožujka 2014

 

Dobitnici republičkih nagrada

 R.b. Godina  Nagrada Ime i prezime
1. 1949. NAGRADE FISKULTURNOG SAVEZA HRVATSKE Đurđa Borovec
2. 1949. NAGRADE FISKULTURNOG SAVEZA HRVATSKE Aleksandar Kovačić
3. 1955. NAGRADA SAVEZA SPORTOVA GRADA VARAŽDINA Dragan Grims
4. 1955. NAGRADA SAVEZA SPORTOVA GRADA VARAŽDINA Antun Juričić
5. 1955. NAGRADA SAVEZA SPORTOVA GRADA VARAŽDINA Ljerka Koren
6. 1955. NAGRADA SAVEZA SPORTOVA GRADA VARAŽDINA Dragutin Mišćin
7. 1955. NAGRADA SAVEZA SPORTOVA GRADA VARAŽDINA Julika Morandini
8. 1971. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Ivan Jandrošić
9. 1972. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Julika Morandini
10. 1972. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Čedomil Ožeg
11. 1972. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Dražen Ožeg
12. 1972. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Vladimir Remar
13. 1972. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Žika Stanojević
14. 1973. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Boris Kožar
15. 1975. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Ida Poljanec
16. 1975. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Vladimir Šamec
17. 1975. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Miroslav Štuhec
18. 1975. MAJSKA NAGRADA FIZIČKE KULTURE Dražen Ožeg
19. 1976. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Vlado Kušen
20. 1977. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Blaženka Birolla
21. 1977. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Đurđa Borovec-Kožar
22. 1979. “ZLANA PLAKETA” SAVEZA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VARAŽDIN Dragan Grims
23. 1980. TROFEJ SFK HRVATSKE Dražen Ožeg

 

Atletski radnici nagrađeni plaketama ASJ za višegodišnji rad

 R.b. Godina  Plaketa Ime i prezime
1. 1952. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Dragan Grims
2. 1955. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Velimir Kalafatić
3. 1955. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Dragutin Mišćin
4. 1955. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Vlado Samec
5. 1955. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Rikard Benažić
6. 1955. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Miroslav Fulir
7. 1955. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Klein Ervin
8. 1961. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Miroslav Kocijan
9. 1966. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Vladimir Remar
10. 1966. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Josip Petrović
11. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Vlado Kušen
12. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Drago Biškup
13. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Miroslav Sedlar
14. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Eduard Štefić
15. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Božidar Borovec
16. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Senen Žemić
17. 1966. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Julika Morandini
18. 1972. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Đurđa Borovec-Kožar
19. 1972. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Ivan Jandrošić
20. 1972. SREBRNA PLAKETA za 25. godina rada Dražen Ožeg
21. 1972. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Branko Furjan
22. 1972. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Đorđe Mićović
23. 1972. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Mladen Mavar
24. 1972. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Živadin Stanojević
25. 1972. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Ivan Gradiški
26. 1972. BRONČANA PLAKETA za 15. godina rada Čedomil Ožeg

Top